Regulamin łowiska

Postanowienia ogólne

 1. Łowisko czynne 01.04 do skucia lodem tafli wody
 2. Dla wędkujących wyznaczono 20 stanowisk do połowu dziennego. 
 3. Rezerwacja stanowisk odbywa się pod nr. telefonu 515457200 od godziny 12.00 lub bezpośrednio na łowisku. 
 4. Cena za dzień wędkowania od godz. 6.00 do 19.00 wynosi 50 zł.
 5. Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 10zł. dzień.
 6. W przypadku usunięcia z łowiska za nie przestrzeganie regulaminu lub rezygnacji z łowienia opłata za wędkowanie nie będzie zwracana.
 7. Przedłużenie pobytu na łowisku jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą i pod warunkiem że stanowisko nie jest wcześniej zarezerwowane.
 8. Przybycie na łowisko i opłacenie wstępu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu obowiązującego na łowisku.
 9. Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na dokonanie przez zarządcę lub osoby przez niego wyznaczone kontroli rzeczy osobistych i środka transportu w przypadku podejrzenia kradzieży ryb, itp. .za próbę kradzieży będzie naliczona opłata wysokości 200zł. za kg ryby.

Pobyt na łowisku i wędkowanie

 1. Wędkowanie odbywa się w obrębie stanowiska oznaczonego numerem.
 2. Wędkujących obowiązuje posiadanie maty, podbieraka o rozstawie ramion minimum 70cm. Łowiący metodą spinningową zobowiązani są również do posiadania podbieraka, przyrządów do odhaczania ryb, rozwieraka i szczypców min. 20 cm. Zakaz używania chwytaków szczypcowych, osęk itp. do podbierania ryb.
 3. Na łowisku obowiązuje łowienie na haczyki bezzadziorowe
 4. Złowione ryby fotografujemy, z zachowaniem szczególnej ostrożności, nad matą do odhaczania.
 5. Ryby ważymy wyłącznie w miękkich, specjalistycznych, dakronowych siatkach.
 6. Dozwolone metody wędkowania: gruntowa, spławikowa oraz spinningowa.
 7. Dozwolony jest połów dwoma wędkami (nie dotyczy metody spinningowej). 8. Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk
 8. Prosi się wędkarzy (jeśli posiadają) do stosowania preparatu dezynfekującego skaleczenia ryb po ukłuciach haczyka i wszelkiego rodzaju otarć lub ran widocznych na ciele ryb.
 9. Złowione amury należy jak najszybciej wypuścić do łowiska.
 10. W przypadku złowienia ryby chorej, okaleczonej należy przetrzymać ją w worku karpiowym i zgłosić ten fakt zarządcy łowiska.
 11. Każdy wędkarz zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania do posprzątania śmieci ze swojego stanowiska i zabrania ze sobą lub odłożenia na wyznaczone miejsce przez zarządcę łowiska za opłatą 10 zł.
 12. Ze względu na zwierzynę leśną obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju wędkujących na łowisku.
 13. Niewykorzystaną zanętę pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

Zabrania się

 • Używania haków zadziorowych
 • Przetrzymywania ryb w siatkach (nie dotyczy zawodów)
 • Połowu na martwą i żywą rybkę
 • Używania plecionki (nie dotyczy metody spinningowej)
 • Nęcenia ziarnami surowymi i nie dogotowanymi, zanętami sypkimi oraz zwierzęcymi
 • Kąpieli w łowisku
 • Zaśmiecania zbiornika oraz terenu łowiska
 • Nadużywania alkoholu
 • Używania środków odurzających
 • Zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska
 • Palenia ognisk na stanowisku (dozwolony grill)
 • Chodzenia po skarpach oraz zbierania runa leśnego
 • Niszczenia wyposażenia łowiska oraz roślinności
 • Parkowania pojazdów poza parkingiem
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
 • Mycia naczyń w zbiorniku wodnym
 • Wrzucania odpadków do zbiornika wodnego
 • Wyrzucania niedopałków papierosów (kategorycznie!!!)

Pozostałe:

 1. Wędkujący na łowisku biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za zdarzenia losowe zagrażające ich życiu lub zdrowiu oraz za rzeczy pozostawione na łowisku
 2. Osoba która wykupiła zezwolenie ponosi pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące, które mają bezwzględny zakaz łowienia ryb.
 3. Zarządca łowiska ma prawo do zamknięcia akwenu na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, leczenia ryb lub innych powodów.
 4. Wędkarze łowiący na łowisku godzą się z faktem udostępniania zdjęć oraz filmów złowionych ryb w pierwszej kolejności zarządcy łowiska w celu reklamy.
 5. Opuszczanie łowiska w trakcie pobytu jest niedozwolone.
 6. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcia z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotów kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
 7. Wszelkie przypadki kłusownicze lub kradzieży będą surowo karane.
 8. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia (np.: martwe ryby), oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie „Gospodarzowi łowiska”

Zarządca łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach

Łowisko POD DĘBEM